ADRES

Edisonweg 10
Alkmaar

TELEFOON

06-48650851

WERKWIJZE

Nadat er contact op is genomen maken we een afspraak voor een intake gesprek en een behandelovereenkomst. Neem de eerste keer ook identiteitsbewijs mee. Soms zijn een aantal gesprekken nodig om een goed beeld te krijgen. Na het behandelvoorstel beslissen we samen of en hoe we verder gaan.

In principe werk ik met consulten van een uur maar op verzoek kan dit ook langer. Ik stel open communicatie op prijs en nodig cliënten uit goed aan te geven waar behoeften en voorkeuren naar uitgaan.

Bij verhindering van afspraken is het voor mijn agenda behulpzaam om zo spoedig mogelijk van je wens tot verzetten mij op de hoogte te worden gebracht. Ik ga flexibel om met verzetten van afspraken en dit kan ook op de dag zelf mocht er een goede reden zijn dat je verhinderd bent. Dit kan vlot via sms bericht. Ik zal dan voorstellen doen voor nieuwe data en tijdstippen zodat je gemakkelijk een nieuwe afspraak kan plannen.

Ik houd mij aan de privacy-wetgeving. Bij onze eerste contact krijg je een overzicht van hoe ik met je gegevens omga en wordt gevraagd daar toestemming voor te geven. Dit is een voorwaarde om verder te kunnen. Meer informatie daarover vind je hier.

Ik vraag alleen die informatie die nodig is om te werken met elkaar: naam en adresgegevens zijn nodig voor facturering, geboortedatum en BSN om de identiteit vast te stellen, naam en contactgegevens van de huisarts voor noodgevallen. Ik gebruik de beveiligde omgeving van Embloom voor E-health programma’s en om psychometrische gegevens te verzamelen en een goed beeld te krijgen. Dit bespreken we altijd met elkaar zodat je ook weet welke informatie het heeft gegeven. Na de behandeling wordt gevraagd dit nogmaals in te vullen. Dit heet ROM (routine outcome measurement). Alle gegevens worden in Embloom bewaard en de behandelovereenkomst in een gesloten dossierkast. Digitale documenten bewaar ik versleuteld. Aantekeningen maak ik geanonimiseerd zodat het voor derden niet herleidbaar is naar je persoon. Alleen op de facturen, die digitaal versleuteld worden bewaard staat naam en adres. Zo wordt de privacy optimaal gewaarborgd. Ik deel informatie met niemand zonder je verzoek of toestemming. Uitzondering maak ik wanneer daar beroepsethisch noodzaak toe is, zoals bij gevaar voor veiligheid. Ik bewaar de gegevens alleen zolang als voorgeschreven wordt door de beroepscode psychologen. Daarna wordt het vernietigd.

Meer informatie over de richtlijnen van beroepsgeheim en privacy vindt u hier.

Wilt je meer weten over de beroepscode waar psychologen zich aan dienen te houden, klik dan hier.

Heb je een vraag of een klacht over mijn behandeling, dan verzoek ik je dat eerst met mijzelf te bespreken. Indien wij er niet uitkomen, kan je een melding maken van de klacht bij mijn beroepsvereniging het NIP. Meer informatie hierover vind je hier.